Oferta

1. Wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

2. Wdrożenie czasowych i stałych organizacji ruchu.
a) Wykonanie pionowego oznakowania dróg i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z zastosowaniem:
- Znaków pionowych I,II,III generacji.
- Tablic drogowskazowych, informacyjnych, oraz Miejskiego Systemu Informacji.
- Konstrukcji bramowych i wsporczych do tablic drogowskazowych
- Montaż wygrodzeń, balustrad i słupków biało czerwonych.
- Montaż barier energochłonnych.
- Montaż azyli (wysp) prefabrykowanych.
- Montaż punktowych elementów odblaskowych.
b) Wykonanie oznakowania poziomego w następujących technologiach:
- Malowanie cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi.
- Malowanie grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi.
- Wyklejanie taśm odblaskowych w tym także taśmy koloru żółtego dla czasowych zmian w organizacji ruchu.